Passeio Off Road Jeepeiros de Santa Maria

24 Setembro 2016

Passeio de jeepeiros de Santa Maria, com a participação dos tropeiros.